Maneton fáraónévsora

A III. században Maneton, egy egyiptomi pap, megírta Egyiptom történetét, görög nyelven. Sajnos, az eredeti ma már nem létezik, de az ókor számos tudósa közölt részleteket a munkából, melynek alapján össze lehetett állítani a fáraók névsorát amely vázat képezhetett a mai tudósok kutatatásaihoz.

A lényeg, hogy Maneton dinasztiákra osztotta fel a királyokat s a legrégebbit első dinasztiának nevezte el és felsorolta őket egész a XXXIII. dinasztiáig. Csakhogy az egyiptomi neveket görögül jegyezte fel s a mai tudósok gyakran keverik az ősi szövegek és a Maneton szerinti megnevezéseket, a helyesírásról nem is szólva, mely minden iskolában más, még az egyiptomiaknál is.