A Torinói papirusz

Másik ismert dokumentum a Torinói Papirusz, mely felsorolja a királyok nevét és uralkodásuk idejét, egész a XVII. dinasztiáig. A Torinói Papiruszhoz szerencsétlen történet fűződik: mikor felfedezték, darabokra esett, így a tudósok nem lehetnek biztosak abban, hogy a töredékeket sikerült valóban pontosan összeilleszteniük, de a nevek sorrendjét általában hitelesnek tekinti a szakirodalom.

A XIX. dinasztiára vonatkozólag is létezik pontos felsorolás, egyik az Abydos templom falán, mely a déli népek által elismert fáraókat sorolja fel, a másik a Memfisz melletti Saqqara sír falán, mely az összes északon uralkodott fáraó nevét sorolja fel.

Karnakban is van egy lista, de az annyira zavaros, hogy a tudósok nem tekinthetik helyes felsorolásnak.