A régi egyiptomi naptár

Ha az ókori Egyiptomról beszélünk, érdekes a régi egyiptomi naptár is, mely csak három évszakra osztja fel az évet – és önkéntelenül is felötlik bennem a gondolat, hogy vajon nem így lesz-e hamarosan nálunk is? Íme, december közepén járunk, s még egész „tavaszias”, 5-7 fok meleg van s a kertekben már pipiskedik a hóvirág, holott gyermekkoromban általában már november végén lehullt az első hó s ilyenkor csikorgó hideg volt. De nagyon elkalandoztam!

Mikor kb. i.e. 3400 közül az egyiptomiak feltalálták ezt a naptárt, földműves nép lévén, bizonyára akkor kezdhették az évet, amikor a Nílus apadni kezdett és ők is megkezdhették a vetést.

Az első évszak, Akhet, október közepe táján kezdődött, mely nap a mai október 20-ra tehető. A második évszak, Pert is pontos dátum, február 18-án, mert ekkor ért véget az első betakarítás. A harmadik évszak, Semu pedig június 17-én kezdődött, amikor a Nílus vize ismét emelkedni kezdett. Ez is nagyon fontos dátum volt, mert i.e. 3400-ben épp ekkor jelent meg az égbolton a Szíriusz, hajnalhasadtakor. Az egykori csillagászok mindig nagy jelentőséget tulajdonítottak a Szíriusz megjelenésének, Heliopolisz tudósai is ezzel jelölték az év kezdetét. De erről majd később!

A naptárnak minden esetre nagy jelentősége van abban, hogy az eseményeket datálhassuk. Annyi biztos, hogy a dinasztiák folytatólagos rendje egész i.e. XXXV. századig vezethető vissza. A feljegyzések vagy 350 fáraóról szólnak. Egyesek csak egyszerű nevek, másokról hőstettek, legendák maradtak fel, de valamennyien pontosan meghatározható történelmi kort képviselnek.

Például az utolsó uralkodónő, Cleopatra élete – hála Shakespeare művének, néhány művészfilmnek s még több regénynek – annyira közismert, hogy személyes sorsa szinte feledteti velünk a kor „sorsfordulatát”.

Jó tudnunk, hogy bár eleinte nem így nevezték, ma már minden uralkodót fáraó néven tart számon a történelem. A fáraó minden évben megünnepelte „megkoronázása” évfordulóját, de uralkodási ideje a hatalom átvételétől számítható. Mikor elérte a 70. életévét, a tradíció megkövetelte, hogy maga mellé emelje az utódját is.